OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken. Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-länder.

Uppdaterat