OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter inom 30 dagar efter vissa uppräknade situationer. För marknadsförbara arrangemang ska en rådgivare också lämna uppgifter kvartalsvis.

När det gäller ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se sidan Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser i årsutgåva 2021 av Rättslig vägledning.