Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2020:19

beslutade den 14 december 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2014:22.