OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2020:20

beslutade den 14 december 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2020.