Bestämmelserna om vem som är betalningsskyldig avgör vem som ska betala mervärdesskatt till staten.

Det finns särskilda bestämmelser om vem som är betalningsskyldig när det gäller varor i skatteupplag, varor i lager, frivillig beskattning vid vissa fastighetsupplåtelser, särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster samt särskild ordning för deklaration och betalning av mervärdesskatt vid import.

Uppdaterat