OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Genom att justera avdrag för ingående skatt korrigerar man avdragen så att de gjorda avdragen motsvarar den avdragsgilla andelen ingående skatt sett till hur en investeringsvara används under en viss tid, den s.k. justeringsperioden. På dessa sidor används ibland begreppet köp. Med köp förstås här även import och unionsinterna förvärv.

Uppdaterat