Ingående skatt kan normalt återfås. I vissa fall ska avdraget för ingående skatt justeras. För vissa personer kan det också bli aktuellt med ersättning eller kompensation för ingående skatt.

Uppdaterat