OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Det finns två huvudregler för platsen för tillhandahållande av tjänster. Den ena huvudregeln gäller för tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person. Den andra huvudregeln gäller för tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person. För vissa kategorier av tjänster finns särskilda bestämmelser om undantag från huvudreglerna. Platsen för tillhandahållande av tjänster benämns också beskattningsland.

Uppdaterat