OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

För att en beskattningsbar transaktion ska vara föremål för mervärdesskatt ska den vara gjord eller tillhandahållen inom landet. I 6 kap. ML finns bestämmelser som anger om platsen för den beskattningsbara transaktionen ska anses vara inom landet eller utomlands.

Uppdaterat