OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skattetillägg är en särskild avgift som kan tas ut när en oriktig uppgift lämnas, när skönsbeskattning sker, när det sker en omprövning av ett skönsbeskattningsbeslut samt när skatteavdrag inte har gjorts.

Uppdaterat

Referenser inom skattetillägg