När Skatteverket meddelar beslut om skattetillägg finns det särskilda bestämmelser för inom vilka tidsfrister ett sådant beslut ska meddelas (52 kap SFL). Läs om detta under Förvaltningsrätt & förfarande.

Referenser inom skattetillägg