OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Äktenskapshinder är omständigheter som inte får föreligga för att två personer ska få ingå äktenskap. När personerna avser ingå äktenskap enligt svensk lag ska de begära hindersprövning. En person med svenskt medborgarskap som avser att ingå ett utländskt äktenskap kan ansöka om äktenskapscertifikat. Skatteverket prövar om det finns hinder mot det tilltänkta äktenskapet.