OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av försäkrings- och återförsäkringstjänster, liksom tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar.