OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Livskraftiga företag med ekonomiska problem kan ansöka om företagsrekonstruktion. Då kan gäldenären begära att domstolen beslutar om förhandling om en rekonstruktionsplan (planförhandling). En rekonstruktionsplan innehåller alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem och har bindande verkan för berörda parter och för gäldenären.

För information om företagsrekonstruktioner där ansökan har lämnats in före den 1 augusti 2022 hänvisas till 2023 års utgåva av Rättslig vägledning Företagsrekonstruktion och offentligt ackord till och med den 31 juli 2022.