OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Svenska arbetslöshetskassor ska lämna kontrolluppgifter om skattereduktion för betalda avgifter till arbetslöshetskassa.

Arbetslöshetskassornas skyldighet att lämna kontrolluppgift

Svenska arbetslöshetskassor är skyldiga att lämna kontrolluppgifter om skattereduktion för betalda avgifter till arbetslöshetskassa (22 kap. 27 § SFL). Se även Vem kan få skattereduktion.

Kontrolluppgifter ska lämnas för fysiska personer och dödsbon (22 kap. 27 § andra stycket SFL). Kontrolluppgifter ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § första stycket SFL).

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgifter ska inte lämnas om medlemmen skriftligen begärt det hos arbetslöshetskassan (22 kap. 27 § tredje stycket SFL).

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla

  • nödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldiga
  • nödvändiga identifikationsuppgifter för den som kontrolluppgiften lämnas för
  • uppgift om avgift som har betalats till arbetslöshetskassan under kalenderåret.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar