OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Statens energimyndighet ska lämna kontrolluppgifter för fysiska personer och dödsbon om avyttring av elcertifikat och om avyttring av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

Elcertifikat

En kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av elcertifikat med uppgift om antalet avyttrade certifikat och försäljningspriset.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet (22 kap. 14 § SFL).

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

En kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar, med uppgift om antalet avyttrade enheter.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet (22 kap. 15 § SFL).

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar