OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-10-06

Dnr: 8-2018049

Ställningstagandet ”Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?” daterat 2010-12-10, dnr 131 780466-10/111, ska inte längre tillämpas. Den rättsliga bedömningen i ställningstagandet framgår direkt av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200).