OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska lämna kontrolluppgifter om ersättningar som har betalats ut till eller tillgodoräknats säljare och uthyrare på digitala plattformar. Reglerna omfattar både säljare som är begränsat och obegränsat skattskyldiga i Sverige och börjar gälla den 1 januari 2023. De nya bestämmelserna finns under Informationsutbyte med andra länder > Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7). Där finns också information om vilka uppgifter kontrolluppgiften ska innehålla.