OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Leveranser av vissa varor och tillhandahållanden av vissa tjänster inom massmedia är undantagna från skatteplikt.