OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Med leverans av varor avses överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar. Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör vissa transaktioner så anses den beskattningsbara personen själv ha förvärvat och levererat dessa varor. Uttag av varor och överföring av varor till andra EU-länder likställs med leverans av vara mot ersättning. Under vissa förutsättningar likställs dock inte en överföring av varor från ett EU-land till avropslager i ett annat EU-land med leverans av varor.

Uppdaterat