OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-03-22

Dnr: 8-2281267

Ställningstagandet om skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer, daterat den 7 december 2009, dnr 131 805991-09/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram som ett stöd för företag som ska sälja tjänster till köpare i andra medlemsländer i de fall säljaren måste avgöra om tjänsten är skattepliktig i det medlemsland där köparen är etablerad. Detta kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.