Områden: Inkomstskatt (Beräkna skatten, Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2024:2

beslutade den 16 februari 2024.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2024 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2023 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2023. Länk till den ändrade föreskriften (SKVFS 2023:3).