Fastighetstaxering innebär att man fattar beslut om indelning och typ av taxeringsenhet för fastigheten, vilket taxeringsvärde fastigheten ska ha och om den är skatte- och avgiftspliktig. Taxeringsvärdet beräknas med hjälp av värderingsmodeller som är fastställda i lag och förordning. Taxeringsvärdet och reglerna för fastighetstaxeringen har betydelse även i andra sammanhang än vid beskattningen. Det finns allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering.