Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska i regel betala arbetsgivaravgifter.

Egenföretagare och delägare i handelsbolag betalar istället egenavgifter på inkomst av näringsverksamhet.