Stipendier för mottagarens utbildning och vissa andra stipendier är skattefria.

Stipendier för utbildning

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria (8 kap. 5 IL).

Stipendier för annat än utbildning

Även stipendier som är avsedda för andra ändamål än utbildning är skattefria om

  • de inte betalas ut periodiskt, och
  • de inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning.

Marie Curie-stipendier, dvs. forskarstipendier som ges ut av EU eller Europeiska atomenergigemenskapen, är skattepliktiga (8 kap. 5 § 2 stycket IL och 11  kap. 46 § IL).

Vissa periodiska understöd ska inte tas upp till beskattning (8 kap. 5 § 3 stycket IL och 11 kap. 47 § IL).

Stipendier till anställda eller uppdragstagare

Stipendier till anställda eller uppdragstagare är alltid skattepliktiga, oavsett om stipendiet avser mottagarens utbildning eller inte.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom inkomster som är skattefria