Utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige kan ha fast driftställe här under vissa förutsättningar. Ett utländskt företag som bedriver verksamhet i Sverige ska i de flesta fall registrera en filial eller en föreståndare hos Bolagsverket. Med företag avses både fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Uppdaterat

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster