Definitionen av fast driftställe finns i 2 kap 29 § IL som bygger på samma principer som artikel 5 i OECD:s modellavtal.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster