Eftersom beskattningen skiljer sig åt för olika värdepapper måste man först avgöra vad det aktuella värdepapperet är för något.

Uppdaterat