Ränta är det belopp som låntagaren betalar till långivaren utöver kapitalbeloppet som ersättning för att hen får låna pengar. Räntan ska vara förutbestämd och beräknas utifrån lånets belopp och kredittidens längd. Det är kontantprincipen som styr beskattningen av ränteinkomster och avdragsrätten för ränteutgifter.