En svensk eller utländsk försäkring ska uppfylla en rad kvalitativa villkor för att vara en pensionsförsäkring. Värdet i en pensionsförsäkring kan flyttas från en pensionsförsäkring till en annan. En pensionsförsäkring kan vara av typen traditionell försäkring, fondförsäkring eller depåförsäkring och tecknas som en privat pensionsförsäkring eller som en tjänstepensionsförsäkring.