Vad är en pensionsförsäkring och vad är direktpension? Har jag rätt till pensionssparavdrag? Kan Skatteverket lämna ett särskilt medgivande (dispens)? SLP vem ska betala det? Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt? Det är några av de frågor som du får svar på här.