I vissa situationer ska säkerhet för skattens betalning ställas.