Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2024-01-12 Alkoholskatt – godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag
2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2012-10-05 Godkännande som upplagshavare och skattskyldighet vid konkurs
2024-02-08 Alkoholskatt – godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag
2003-03-27 Riksskatteverkets inställning avseende skattskyldighet för matlagningsvin
2023-12-20 Alkoholskatt – godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag
2018-02-08 Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2022-10-20 Alkoholskatt; varor som en upplagshavare förvarar i ett utrymme som är upplagshavarens skatteupplag
2018-12-19 Transportföretagets säte saknar betydelse för skattskyldigheten enligt ”för in eller tar emot”-bestämmelsen
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2024-02-15 Användande av alkoholvaror enligt 10 kap. 1 § lagen (2022:156) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.
2018-02-08 Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2015-10-22 Distansförsäljning – representant när säljaren är etablerad i Sverige
2018-02-08 Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-08 Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2007-12-18 Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.
2024-02-15 Alkoholskatt – godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag