Skatteverket ska bevaka statliga fordringars rätt i konkursen och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder i konkursförfarandet.

Uppdaterat