En juridisk person kan avvecklas genom olika typer av förfaranden. Exempelvis kan en juridisk person upplösas genom konkurs, likvidation, fusion eller delning.

Uppdaterat