Likvidation är ett förfarande som leder till att en juridisk person blir upplöst, det vill säga slutar att existera. En likvidation kan vara frivillig eller genomföras med tvång. Ideella föreningar och dödsbon upphör genom upplösning. Ekonomiska föreningar kan upphöra genom såväl likvidation som upplösning.