Här kan du läsa om vilka som är skattskyldiga för uppskovsbränslen.