Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2014:4

beslutade den 25 augusti 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2014 och tillämpas vid allmän och särskild fastighetstaxering 2015.