Den som betalar ut ersättning för arbete eller jämförbar ersättning, ska i regel göra skatteavdrag. Underlaget för att beräkna skatteavdrag vid ersättning för arbete ska innehålla den kontanta ersättningen, förmåner som är skattepliktiga samt vissa andra ersättningar.