Kontrolluppgift ska lämnas den 31 januari till Skatteverket.

Uppgifter om i vilka fall kontrolluppgift ska lämnas och vad de ska innehålla kan du läsa om i respektive avsnitt.

Kontrolluppgift för ersättningar som avser ett kalenderår ska lämnas till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande kalenderår (24 kap. 1 § SFL). Om den 31 januari är en lördag eller söndag får uppgifterna lämnas senast nästa vardag, enligt 2 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Särskilda tidpunkter gäller vid kontrolluppgiftslämnande

Samma informationsuppgifter ska i vissa fall lämnas till den som kontrolluppgifter avser.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]