Skatteverket har befogenheter och skyldigheter vid utredningar, kontroll och tillsyn. Skatteverket kan utreda på olika sätt och i olika ärendetyper gäller olika bevisregler. Det finns möjlighet till informationsutbyte med andra länder. I vissa fall är Skatteverket skyldigt att anmäla brott och andra oegentligheter.

Uppdaterat