Alla uppgiftsskyldiga ska dokumentera och bevara de underlag som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras. Inom vissa områden finns en särskilt reglerad dokumentationsskyldighet.

Uppdaterat