Saken är ett begrepp för den fråga som ska prövas i ett ärende, vanligtvis ett omprövnings- eller överklagandeärende. Avgränsningen av begreppet saken har betydelse för frågor om kvittningsinvändningar, rättskraft samt ändring av talan i domstol.

Läs om saken i skatteförfarandet under Överklagande.