Skatteverket fattar beslut inom en rad olika ämnesområden. För flera av dessa områden finns det särskilda bestämmelser för omprövning. Om sådana inte finns gäller FL:s bestämmelser om ändring av beslut.