Den som beslutet gäller kan begära omprövning av ett beslut enligt SFL. Begäran ska lämnas till Skatteverket inom en viss tid, beroende på vad beslutet gäller.