Flertalet av de beslut som är fattade med stöd av SFL får överklagas.