I skatteförfarandelagen finns bestämmelser om överklagandetider för förvaltningsrätts- och kammarrättsbeslut. Vissa beslut i förvaltningsrätten går inte att överklaga och ibland krävs ett prövningstillstånd i kammarrätten.