Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2015:30

___________

Dessa allmänna råd ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:33) om vissa förmåner för beskatt­ningsåret 2015.