En begränsat skattskyldig fysisk person är inte skattskyldig för bostadsförmån från eller uthyrning av en hyresrätt. En hyresrätt för bostadsändamål får inte säljas.

Hyresinkomster och annan avkastning

En begränsat skattskyldig person är bara skattskyldig för de kapitalinkomster som finns särskilt uppräknade i IL och KupL. En begränsat skattskyldig fysisk person är därför inte skattskyldig för sin användning av sin hyreslägenhet och inte heller för inkomster från uthyrning i andra hand om det inte rör sig om näringsverksamhet (jfr 3 kap. 18 § IL). Nyttjanderättshavaren är inte heller skyldig att betala statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift.

Överlåtelse

En bostadshyresrätt i Sverige får inte ha ett värde (12 kap. 65 § jordabalk). Det är därför förbjudet att sälja en hyresrätt för bostadsändamål. Ett hyresavtal för en lokal får ha ett värde och kan överlåtas i samband med att verksamheten överlåts.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Jordabalk (1970:994) [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster