___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 och er­sätter, tillsammans med Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2016:6) om pågående arbeten och branscher, Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:2) om inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse.